HaberDelisi

YÖK, özel üniversiteleri devletleştirme yetkisi istiyor

Eğitim Haber - YÖK, özel üniversiteleri devletleştirme yetkisi istiyor
Okunma: [ 1391 ]

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), internet sitesinde yayınladığı özel üniversitelerle ilgili yönetmelik değişiklik taslağı, yeni bir tartışma başlattı.

Taslak, kamuoyunda ‘özel üniversitelere el koyma planı' olarak değerlendirildi. Buna göre yeni düzenlemeyle, YÖK'e darbe dönemlerinde bile verilmeyen yetkiler veriliyor. Skandal taslak, üniversitelere gönderilerek görüş istendi. Bu şekilde hayata geçmesi halinde, özel üniversiteler basit gerekçelerle geçici veya tamamen kapatılabilecek. Geçici olarak kapatıldığında rektör ve mütevelli heyeti başkanının görevi sona erecek ve yönetim aynı ildeki bir devlet üniversitenin rektörüne verilecek. Tamamen kapatma durumunda ise adeta vakfın malına el konularak özel üniversite devlete geçecek. Tüm akademisyenler ve idari çalışanların sözleşmesi feshedilecek. Öğrenciler ise aynı ücreti ödeme koşuluyla o ildeki devlet üniversitesinde öğrenimine devam edebilecek.  YÖK'ün 3 Kasım 2015 tarihine kadar tartışmaya açtığı ve üniversitelerden görüş istediği taslaktaki düzenlemeler mali, yönetim ve akademik anlamda özerk olan üniversiteleri adeta devlete bağlayacak. YÖK tarafından yapılmak istenen değişiklikler daha önce kanun hükmünde kararname ile Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılarak hayata geçirilmek istenmişti. Ancak CHP'li vekiller, Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Mahkeme, bu hukuksuz düzenlemeyi iptal etmedi. Bunun üzerine YÖK yeni bir taslak hazırladı.

üniversiteler, yandaş vakıflara devredilebilir

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

(ÜNİVDER) Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, bu şekilde skandal bir taslak hazırlanmasına sert tepki gösterdi. Taslağın, üniversitelerin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi duracağını belirten Yeşildere, şunları söyledi. “Bu yönetmelik, akademik standartları yükseltmek için yapılmamış. Taslak böyle geçerse, kolayca üniversiteler kapatılabilir. Bu kargaşa döneminde gözden kaçırılmaya çalışılıyor. Ses çıkartılması gerekiyor. Bu yönetmelikle üniversiteleri devletleştiriyorsunuz. Güç sahibi iktidar, ters düştüğü kişilerin üniversitelerine el koyabilir ve kendi yandaş vakıflarına devredebilir.”

İşte skandal taslak:

‘Üniversiteler, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağına geldi' bahanesiyle tamamen kapatılabilecek.

Özel üniversiteler akademik, idari, mali ve ekonomik konularda YÖK'ün denetimine tabi olacak, üniversitelerin özerkliği ortadan kalkacak.

Özel üniversiteler yıl içerisinde belirli bir döneme bağlı olmaksızın her zaman denetlenebilecek.

Üniversitenin yönetim organındaki değişiklikler ve mali tablo değişimleri en geç bir ay içinde YÖK'e bildirilmezse, üniversitelere karşı geçici kapatmaya kadar giden önlemler alınabilecek.

Daha önceden YÖK'ün denetim yetkisi olmadığı mali ve ekonomik durum bahane edilerek üniversitelerin program açma, akademik birim kurması 1 yıl süreyle engellenecek.

Denetim ve inceleme sırasında işbirliği yapılmaması, bilgi ve belge verilmemesi halinde üniversitenin öğrenci alımı 2 yıla kadar yüzde 40 oranında azaltılabilecek ya da tamamen durdurulabilecek.

Maliye Bakanlığı'nın da görüşüyle mali durumunun zayıf olduğu iddiasıyla özel üniversitelerin faaliyeti 3 yıla kadar durdurulabilecek.

Kapatılan üniversitenin taşınır ve taşınmaz tüm malları ile tüm ayni ve nakdi hakları devrolduğu üniversiteye geçecek.

Yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine'ye veya kamu tüzel kişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilecek. Böylece iktidara yandaş vakıflara arazi verilmesi kolaylaşacak.